Oplever du utæthed, og har du en ileostomi? Find årsagen 

Der kan være flere årsager til, at utæthed/lækage kan opstå. Herunder kan du finde flere af de årsager, som kan skabe utæthed og forslag til, hvordan de kan løses.

Passer hulstørrelsen i klæberen korrekt omkring din stomi?

Størrelse og facon på din stomi kan forandre sig hele livet. Det er meget vigtigt at hullet i klæberen passer til din stomi. Er hulstørrelsen i klæberen ikke længere korrekt, kan det give problemer med utæthed, irritation og rødme af huden.

Er hullet i klæberen for lille, vil klæberen røre den fugtige stomi. En klæber kan ikke klæbe på noget, der er fugtigt, og vil derfor løsne sig indefra og ud. Klippes hullet for stort risikerer du en hudskade, da huden blottes.

Løsning

 • Hullet i klæberen er korrekt tilpasset, når du kan se 1-2 mm maveskind mellem klæbekant og stomien hele vejen rundt. Hvis ikke du kan se 1-2 mm maveskind hele vejen rundt, skal du justere på det hul, du klipper i klæberen.
 • Mål jævnligt din stomi i siddende eller stående position.
 • Løses problemet ikke – tag kontakt til din stomisygeplejerske.
 • Se filmen (se den nederst på siden) – Mål og klip hullet korrekt, og forebyg problemer.

Er huden omkring stomien ujævn med rynker eller folder?

Hvis huden omkring stomien er ujævn med rynker eller folder, kan det typisk give anledning til lækage og hudirritation. Selv små rynker i huden kan danne kanaler for afføring og betyde, at det kan sive ind under klæberen og kommer i kontakt med huden. Se på bagsiden af klæberen ved aftagning. Hvis der er kommet afføring ind under klæberen, kan du se det, og også hvor. Har du afføring under klæberen har du et begyndende hudproblem.

Løsning

 • Udlign hudfolder under påsætning af klæberen ved at glatte huden ud, så folder undgås under klæberen. OBS: huden må ikke strækkes ud, kun glattes ud.
 • Vær omhyggelig med at trykke klæberen til huden indefra og ud under påsætning - brug 30-60 sek.
 • Bruger du et 2-dels produkt, kan et 1-dels produkt måske være løsningen, da det er mere smidigt ift. en ujævn hud.
 • En tætningsring kan også være løsningen. En tætningsring er et tilbehørsprodukt til stomier, en slags pakning/tætning, som kan skabe en forsegling mellem din hud og klæberen.
 • Et konveks produkt kan også være en løsning. Et konveks produkt er en skålformet klæber, som kan hjælpe med at glatte huden ud under klæberen.
 • Tag kontakt til din stomisygeplejerske, hvis du ikke kan løse problemet. Er huden omkring din stomi ujævn eller med folder, kan det betyde, at du måske skal skifte til et andet produkt, eller at du har behov en tætningsring.

Har du rødme, sår, kløende, væskende og/eller irriteret hud under klæberen?

Et eller flere af ovenstående symptomer kan forekomme og kan bl.a. skyldes utæthed/lækage eller at huden ødelægges ved aftagning af klæberen. Opleves ovenstående skal du handle, så situationen ikke udvikler sig. Som udgangspunkt skal huden omkring stomien ligne huden på din mave modsat stomien.

Løsning

 • Du skal sikre, at klæberen slutter tæt til huden. På den måde undgår og forebygger du lækage. Huden vil hele hurtigt, når klæberen slutter tæt til huden.
 • Det er vigtigt, at du som udgangspunkt har sikret, at hullet i klæberen passer korrekt omkring din stomi – Læs mere herom på denne side under: Passer hulstørrelsen i klæberen korrekt omkring din stomi?
 • Brug 30-60 sekunder på at trykke din klæber til huden for at sikre en sikker vedhæftning – Læs mere herom på denne side under: Passer hulstørrelsen i klæberen korrekt omkring din stomi?
 • Du kan forsøge at skifte klæberen lidt oftere, end du plejer.
 • Skift klæberen, hvis du mærker, at det klør under klæberen.
 • Tjek, om du har ujævnheder, rynker eller folder i huden omkring stomien. Ujævnheder kan medføre lækage – kontakt din stomisygeplejerske. Måske har du brug for en tætningsring eller et andet stomiprodukt.
 • Undgå hudskade ved aftagning af klæberen. Fjern klæberen nænsomt. Rul klæberen ned trin for trin, og hold igen på huden med den anden hånd hele vejen ned.
 • Fjern aldrig klæberen med et snuptag.
 • Tag kontakt til din stomisygeplejerske, hvis du ikke kan løse hudproblemet.

Bruger du min 30-60 sekunder på at trykke din klæber til huden under påsætning?

Med tryk på din klæber sikrer du, at klæberen sidder sikkert fra starten. Nutidens klæbere er trykfølsomme, og tryk betyder, at klæberen flyder til huden og ned i de mindste furer og dermed gør vedhæftningen sikker og tæt.

Løsning

 • Brug 30-60 sekunder på at trykke din klæber til huden.
 • Start inde omkring stomien – tegn en cirkel omkring stomien med din pegefinger, som om den var solen.
 • Herefter trækker du solstråler ud mod kanten af klæberen, indtil du har været hele vejen rundt om stomien.
 • Udøv et blidt tryk med dine fingre under hele processen. Brug det samme tryk, som når du massere creme ind i dine hænder.

Oplever du, at utæthed opstår, når du foretager pludselige bevægelser?

Pludselige bevægelser, hvor du strækker eller bøjer dig, kan i nogle tilfælde få klæberen til at slippe huden omkring stomien og medføre lækage. Er det et gentagne problem, skal du gøre noget ved problemet.

Løsning

 • Det er vigtigt, at du som udgangspunkt har sikret, at hullet i klæberen passer korrekt omkring din stomi – Læs mere herom på denne side under: Passer hulstørrelsen i klæberen korrekt omkring din stomi?
 • At du bruger 30-60 sekunder på at trykke din klæber til huden for at sikre en sikker vedhæftning – Læs mere på denne side under: Bruger du min. 30-60 sekunder på at trykke din klæber til huden under påsætning!
 • En mere fleksibel klæber vil være en fordel, hvis du oplever ovenstående.
 • Du kan med fordel bruge et stomibælte ved fysisk aktivitet til at holde din klæber på plads.
 • Der findes også støtte- og kompressionsbælter, som kan hjælpe med at holde klæberen på plads under aktivitet.
 • Et stomiprodukt med en blød konveksitet (en blød skålformet klæber) kan måske være en del af løsningen.
 • En tætningsring kan også sikre en bedre vedhæftning.
 • Det er også vigtigt at tømme posen i tide, så posen ikke tynges.

Oplever du utæthed ved sport mv.?

Afhængig af din kropsfacon, og hvor godt dit stomiprodukt passer, kan der være nogle bevægelser, der er lidt for voldsomme til, at dit stomiprodukt kan følge dine kropsbevægelser.

Løsning

Generelt:

 • Støtte- og kompressionsbælte.
 • Skift produkt før og efter sport.
 • Brug kantsikring til at holde klæberen på plads.
 • Brug et stomibælte, der også kan holde kæberen på plads.
 • Skift til en klæber, der har en høj absorptionskapacitet.

Svømning:

 • Skift til nyt produkt 2 timer før.
 • Skrift produkt efter svømning.
 • Brug Kantsikring for at sikre, at klæberens kant ikke løsner sig.
 • Skift til en klæber, der har en høj absorptionskapacitet.

Fægtning og anden kampsport:

 • Anvend stomiskjold over stomien.

Er huden under klæberen fugtig eller opløst (massereret hud)?

Tilstanden kan skyldes for meget fugt under klæberen. Når huden under klæberen har fået for meget fugt, kan den sammenlignes med huden på fingre og tæer, som rynker efter et langt bad. Hvis det er tilfældet, kan lækagen skyldes, at den fugtige hud gør det sværere for klæberen at klæbe sikkert.

Løsning

 • Du skal altid sikre dig, at din klæber påsættes på en ren og tør hud.
 • Oplever du fugtig hud, så prøv for en periode at skifte klæberen lidt hyppigere og se om det løser problemet. Se tommelfingerregel for, hvornår klæbere skiftes: 1-dels systemer skiftes minimum én gang dagligt. 2-dels systemer skiftes hver 2. dag, og posen dagligt.
 • Skift til en klæber, der har en høj absorptionskapacitet.
 • Tag kontakt til din stomisygeplejerske, da løsningen kan være, at du skal skrifte til et andet produkt. Det kan være til et produkt, som er i stand til at opsuge mere fugt fra huden. Klæbere er forskellige, og kroppe er forskellige.

Har din afføring ændret konsistens?

Konsistensen og mængden af dit afføring kan ændre sig og kan give problemer. Måske er din afføring blevet mere flydende og kræver derfor en klæber, der er mere modstandsdygtig over for det, der kommer fra stomien.

Løsning

• Tag kontakt til din stomisygeplejerske. Har konsistens eller mængde ændret sig, kan det betyde, at du måske skal skifte til et andet produkt med en anden klæber.

Ser din stomi eller området omkring din stomi anderledes ud end normalt?

Det er vigtigt, at du tager kontakt til din stomisygeplejerske, hvis stomien eller området omkring stomien ændrer sig væsentligt, eller der opstår problemer, som ikke kan løses. Du må ikke gå for længe med problemer, og en alvorlig udvikling skal du handle på med det samme.

Løsning - Kontakt din stomisygeplejerske

 • Ved misfarvning af stomien eller huden omkring stomien.
 • Ved gentagne utætheder/lækager.
 • Hvis du har et hudproblem, der ikke kan løses.
 • Hvis huden er svært irriteret og grædende.
 • Hvis du er i kemobehandling, og klæberen ikke vil hæfte ordentlig til huden.
 • Hvis der udvikles en bule/top, der hvor stomien sidder.
 • Hvis du oplever væsentlige ændringer i afføringsmønstret.
 • Hvis du tager på i vægt eller oplever vægttab.
 • Hvis der dannes ekstra hud, der vokser over hudoverfladen.
 • Hvis huden bliver udtalt tør.

Videoer

 • Mål og klip hullet korrekt… og forebyg problemer

  Krop og stomi kan forandre sig. Ændrer stomien størrelse og form, skal det hul, du klipper i stomiklæberen, også ændres. Oplever du problemer, er det første du bør gøre – at tjekke form og størrelse på din stomi og dernæst tilpasse hullet på stomiklæberen.

Tilmeld dig
To top