Hjelp oss å hjelpe deg

Før du registrerer deg eller logger inn ber vi deg om å lese og akseptere vårt samtykke for bruk av støttetjenester. 

Med den personlige informasjonen du oppgir vil vi kunne:

  Levere skreddersydde tjenester og brukerstøtte

Levere veiledning og støtte til deg per telefon, tekstmelding, e-post eller brev.

  Hjelpe deg med forespørslene dine

Behandle forespørslene dine og holde deg informert om dem.

  Gi deg råd og veiledning

Gi veiledning i spørsmål relatert til helse og produktbruk regelmessig per telefon, tekstmelding, e-post eller brev for å hjelpe deg med informasjon og råd for hvordan du best kan håndtere hverdagen som bruker av stomi- og/eller kontinensutstyr.

  Anbefale kontakt med helsepersonell

Gi deg relevant informasjon om helsepersonell og/eller kliniske tjenester hvis vi i løpet av kommunikasjonen med deg ser at det er behov for medisinsk rådgivning eller behandling.

  Lagre opplysningene dine

Lagre opplysningene du gir oss, og håndtere preferansene dine for å kunne behandle forespørsler fra deg

  Forbedre produktene våre

Få en forståelse av hvordan produktene våre blir brukt, slik at vi kan forbedre dem og utvikle nye.

Les personvernerklæringen som gjelder samtykkeerklæringen vår. Når du godtar denne erklæringen, gir du oss tillatelse til å samle inn og behandle opplysningene dine for de ovennevnte formålene. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke uten at det får uheldige følger for deg.

 

 

 

To top