Hva er en urostomi?

Hva er en urostomi?

Hvis du ikke klarer å tisse naturlig, kan en løsning være å skape en alternativ åpning i kroppen som urinen kan ledes gjennom. Dette kalles en urostomi.

Urostomi

En urostomi innebærer å erstatte blærefunksjonen ved å lede urinen til en del av tynntarmen.

En isolert del av tarmen føres frem gjennom huden på høyre side av magen slik at det skapes en åpning (stomi), mens den andre enden blir sydd sammen. Urinlederne løsnes fra blæren og festes til den isolerte delen av tarmen.

En urostomi er en permanent stomi

Fordi blæren har blitt fjernet finnes det ikke lenger et reservoar for lagring av urin. Da denne delen av tarmen ikke har noen muskler til å styre urinering, trenger man en urostomipose for å samle opp urinen.

SenSura Mio

  

Registrer deg
To top