Hva er en colostomi?

Hva er en colostomi?

Hvis endetarmen eller den nedre delen av tykktarmen har blitt fjernet, eller hvis den trenger å hvile i en periode, trenger man en kunstig åpning av tykktarmen (stomi) som avføring kan passere gjennom. Dette kalles en colostomi.

Under en colostomioperasjon blir en del av tykktarmen brakt til overflaten av magen for å danne stomien. En colostomi opprettes vanligvis på den venstre siden, og kan være midlertidig eller permanent, avhengig av årsaken til operasjonen eller sykdommens alvorlighet.

Avføring i denne delen av tarmen er fast, og ettersom en stomi ikke har muskler til å styre den, må avføringen samles opp i en stomipose.

Endecolostom

Hva er en endecolostomi?

Den vanligste typen colostomi er en endecolostomi, der enden av tykktarmen føres ut gjennom et lite snitt i bukveggen og deretter sys til huden på magen for å skape en åpning (stomi).

En endecolostomi kan være permanent eller midlertidig

Den midlertidige løsningen er vanlig i situasjoner der den syke delen av tarmen enten er blitt fjernet eller må hvile før endene blir sammenføyd.

Den permanente løsningen velges i situasjoner der det er for risikabelt, eller umulig, å sammenføye de to delene av tynntarmen igjen.

SenSura Mio lukket

Hva er loop colostomi?

I en loop colostomi blir en del av tarmen brakt ut over hudnivå. Deretter gjøres et snitt halvveis gjennom den eksponerte tarmdelen for å danne to åpninger, som deretter rulles ned og sys fast til huden.

Loop colostomi er vanligvis et midlertidig inngrep som utføres i akutte situasjoner. Den kan også bli utført for å beskytte et operasjonsledd i tarmen.

Registrer deg
To top