vi utvikler produkter av høy kvalitet

Hvordan vi utvikler produkter av høy kvalitet, og minimerer vårt miljøfotavtrykk

Lær om stegene som leder opp til leveranse av et kateter til deg.

Coloplast setter standarden

Coloplast var først ute med å tilby et kateter som er klart til bruk. Vi var også de første til å tilby et kompakt kateter, og en løsning med et kompakt sett. SpeediCath® katetrene har satt standarden for kateter i 20 år.

Mange har fortalt oss at diskresjon, sikkerhet og komfort er veldig viktige egenskaper når du kateteriserer. For å tilpasse oss dette har vi utviklet produkter som ikke nødvendigvis ser ut som medisinsk utstyr.

Leve opp til internasjonale standarder

Våre produkter er underlagt tøffe kvalitetskrav som følger internasjonale lovgivninger og standarder. Vi dokumenterer også sikkerheten av produktene våre gjennom flere testmetoder.

Testing

Gjennom hele utviklingsprosessen testes produkter grundig før de slippes på markedet.

Kvalitet i alle detaljer

Coloplast har en omfattende prosedyre for å kontrollere at produktene våre alltid er av høy kvalitet. Vi samler systematisk inn informasjon om kvalitetsproblemer og tar dette med inn i våre utviklings- og forskningsprosesser. Vi overvåker etterlevelsen vår gjennom interne prosesser, samt hyppige interne og eksterne revisjoner.

Sikkerhet kommer først

Coloplast er forpliktet til å informere brukere om sikker håndtering av produktene våre. I produktinformasjonen og på nettsiden vår, beskriver vi hvordan Coloplasts produkter skal brukes og hvordan de best bidrar til å øke livskvaliteten.

Vi minimaliserer vårt miljømessige fotavtrykk

Vi er forpliktet til å redusere CO2-utslipp.

For å oppnå dette vurderer vi smartere pakning, forbedret transport, minske vår bruk av råmaterialer, samt redusere og gjenvinne avfall.

Siden vi er et selskap som produserer produkter av plast er vi veldig bevisste på vår avfallsproduksjon. Hovedfokuset vårt er å bruke mindre råmaterialer. Vi prøver også å resirkulere avfallet vi produserer. Brukte engangskateter skal av hygieniske årsaker ikke kastes i plastavfallet, men kastes i beholder for restavfall. Vi har derimot designet de fleste av produktpakningene våre slik at de kan resirkuleres. Å redusere karbonfotavtrykket vårt er også viktig for oss, derfor er vi oppmerksomme på kjemikaliene vi bruker i produktene våre.

Registrer deg
To top