Hvem skal betale for katetrene dine?

Refusjon av periodiske sonder

Når du gjør selvkateterisering med periodiske katetre, har du krav på refusjon dersom flere betingelser er oppfylt. Sørg for å snakke med helsepersonell, de vil hjelpe deg i gang.

Hvem betaler for dine kateter?

Hvem betaler for dine kateter?

Kontinensutstyr som kateter dekkes på blå resept for de som trenger det. Blåresepten fornyes hvert år, og du kan kjøpe utstyr for inntil 3 måneder om gangen. Du må betale en egenandel som er bestemt av Helfo.
Resepten skal inneholde informasjon om hvilken type kateter og antall du skal bruke. Dersom du trenger kateter med integrert pose, må det spesifiseres på resepten.

Registrer deg
To top