Min kontinenssjekk

Sjekk for noen av de vanlige problemene i din RIK-rutine.

Min kontinenssjekk

Er det vanlig å ha urinveisinfeksjoner? Bør jeg være bekymret for at jeg har episoder med lekkasje mellom kateteriseringene? Er det vanlig at jeg tapper mer urin enn jeg brukte å gjøre? Min Kontinenssjekk vil hjelpe deg å identifisere disse problemene, og hjelpe deg å vite når du må søke hjelp.

 

 

Å hjelpe deg å finne hjelp

Å leve med blæreutfordringer er ikke alltid så lett. Selv om mange mennesker kan tilpasse RIK til sine daglige rutiner, vil det være tider hvor du kan støte på utfordringer som vil påvirke livet ditt. Det er ikke alltid lett å vite om du behøver hjelp fra fastlegen eller en spesialistsykepleier for å løse problemet, eller om du kan løse det selv.

Ta Min kontinenssjekk

Min kontinenssjekk er en måte å sjekke for noen av de vanlige problemene knyttet til din RIK-rutine. Det kan også være en god måte å se hvor bra du har tilpasset deg til et liv med RIK.

Du vil bli spurt om å svare ærlig på hvor mange ganger du utfører rutinen din per dag, sammenlignet med sykepleierens opprinnelige forslag. Du kan vurdere tegn på urinveisinfeksjoner, og endringer i mengde urin som tappes. Der hvor du identifiserer problemer så skal det fungere som en beskjed om at du må oppsøke lege.

Disse problemene kan ofte løses ved at du kommer inn i en god rutine igjen, men det kan være at legen eller spesialistsykepleieren må gå igjennom den.

 


Våre Coloplast Assistanse sykepleiere

Våre Coloplast Assistanse sykepleiere har erfaring med å hjelpe mennesker å løse sine utfordringer med RIK. De følger retningslinjene som er utviklet av uroterapeuter over hele landet, og kan gi deg råd om rutinen din, samt hvordan du får mest mulig ut av produktene dine. De er opplært til å gi rutineveiledning, og kjenne igjen tegn som du kanskje må ta opp med legen eller uroterapeuten din.


Registrer deg
To top