Hoe komt u aan uw katheters?

Hoe komt u aan uw katheters?

Lees meer over de verkrijgbaarheid van producten.

Samen met de behandelend medisch professional bespreekt u welke katheter het beste bij u past. Deze katheter kunt u dan bestellen bij een van de leveranciers (Bosman, Hoogland Medical, Mediq CombiCare en MediReva) in Nederland.  

De kosten van uw hulpmiddelenzorg komen in dat geval voor rekening van uw zorgverzekeraar.  

De meeste leveranciers in Nederland bieden een breed assortiment continentiematerialen aan. Het kan voorkomen dat een product (tijdelijk) niet verkrijgbaar is bij uw leverancier. U kunt altijd contact met de fabrikant van uw katheter opnemen om te weten te komen of het door u benodigde product elders wel verkrijgbaar is. De contactgegevens van uw fabrikant staan op de verpakking van uw product of op de website.  

Zorgverzekeraars kunnen ervoor kiezen om een beperkt aantal leveranciers te contracteren, voor hun verzekerden met een naturapolis. Voor verzekerden met een restitutiepolis gelden veelal geen beperkingen van leverancier. Op dit moment heeft alleen CZ (en haar merken Ohra, Delta Lloyd, CZdirect en PZP) gekozen om het aantal leveranciers van continentiehulpmiddelen drastisch te beperken.

In uw leven kan er van alles veranderen. Uw lichaam verandert bijvoorbeeld doordat u bent afgevallen of ben aangekomen. Of uw levenspatroon verandert: u wordt weer actiever, gaat naar buiten, terug naar werk, weer op de kleinkinderen passen etc. Of het blijkt dat het geïndiceerde oplossing toch niet past bij u – klinisch, praktisch, of het past niet in uw dagelijkse leven. Dan kan het zijn dat een andere katheter beter bij u past. Die andere katheter kan nog steeds passen binnen de indicatiestelling, soms is er iets heel anders nodig. In principe kunt u een andere oplossing bestellen bij uw leverancier – het is wel aan te raden om uw behandelend verpleegkundige te consulteren als er behoefte is aan een significant andere oplossing, want in sommige gevallen is het nodig de indicatiestelling opnieuw te doen. Maar schroom niet om dit in werking te zetten, want een passende oplossing maakt een groot verschil in uw dagelijks leven. Ons advies is om na het aanleren van zelfkatheteriseren minimaal 2 maanden hetzelfde product te gebruiken om eraan te wennen. Zijn er in die tijd problemen, dan kunt u altijd advies vragen aan uw behandelend verpleegkundige. 

Bezoek www.vergoedgeregeld.nl voor meer informatie. 

Nu inschrijven
To top