Vergoedingsweetjes

Vergoedingsweetjes

Veelgestelde vragen over vergoedingen in de hulpmiddelenzorg.

Uw verpleegkundige en u bepalen samen welke katheter beste bij u past. 
Denk hierbij niet alleen aan of de katheter goed werkt (bv: voert het de urine af?), maar ook of het past in uw dagelijkse bezigheden, werk, hobbies etc. (bv.: kan ik het makkelijk en discreet meenemen, weggooien etc.). 

U heeft aanspraak op passende zorg. 
Uw aanspraak is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet en uw zorgverzekeraar heeft dus de verplichting om ’verantwoorde en adequate’ zorg (passende zorg) te vergoeden. 

Wat passende zorg is kan in de loop der tijd veranderen. 
In veel gevallen verandert er wat in het leven van u; men wordt dikker/dunner, functies verslechteren / verbeteren etc; en men wordt weer actiever, gaat naar buiten, terug naar werk, weer op de kleinkinderen passen etc. Of het blijkt dat het geindiceerde katheter toch niet past bij u – klinisch niet, praktisch niet, of het past gewoon niet bij uw dagelijks leven. 
Het kan dan zijn dat een andere katheter beter bij u past. Die andere katheter kan nog steeds passen binnen de indicatiestelling, soms is er iets heel anders nodig. In principe kunt u een andere oplossing bestellen bij uw leverancier – het is wel aan te raden om uw behandelend verpleegkundige te consulteren als er behoefte is aan een significant andere oplossing, want in sommige gevallen is het nodig de indicatiestelling opnieuw te doen. Schroom niet om dit in werking te zetten, want een passende oplossing maakt een groot verschil in uw dagelijks leven. 

Het Hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar geeft duidelijkheid over wat er wel en wat er niet vergoed wordt. 
Raadpleeg dit altijd voordat u contact opneemt met eventuele vragen. En besef dat als er een medische indicatie is, er afgeweken kan worden van het reglement. In dat geval kan een verzoek aan de zorgverzekeraar worden gedaan om af te wijken. 

Gebruikstermijnen en normverbruik in Hulpmiddelenreglementen zijn indicatief – niet maximaal. 
Als uw behandelend verpleegkundige samen met u heeft bepaald dat er een gegronde reden is dat u meer moet gebruiken dan deze gebruikstermijn of normverbruik, dan heeft u daar aanspraak op. Raadpleeg altijd het hulpmiddelenreglement van uw zorgverzekeraar. 

Op het afschrift van uw zorgverzekeraar ziet u wat uw hulpmiddelen kosten.
Als uw zorgverzekeraar cluster- of dagprijsvergoedingen hanteert, liggen de kosten van hulpmiddelenzorg vast per cluster of categorie. Dit betekent dat er voor de vergoeding door de 
zorgverzekeraar geen verschil zit in welk merk u gebruikt. In het geval van clusterprijzen kan het nog een verschil maken voor de zorgverzekeraar hoeveel product u gebruikt, want alle producten worden per stuk vergoed. In het geval van dagprijsvergoeding maakt zelfs dat niet uit voor de kosten van de zorgverzekeraar. 

Voor de meeste zorgverzekeraars is er geen verschil meer in kosten tussen de verschillende merken hulpmiddelen. 
Op het afschrift staan de vergoedingen vermeld die voortkomen uit de contracten tussen uw zorgverzekeraar en uw leverancier. De kosten op het overzicht zijn dus in de meeste gevallen vaste vergoedingen, los van het merk dat u gebruikt. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.vergoedgeregeld.nl. 

 

Nu inschrijven
To top