Vergoedingen in de hulpmiddelenzorg

Vergoedingen in de hulpmiddelenzorg

In de Zorgverzekeringswet is geregeld dat u ‘functionele aanspraak’ heeft op hulpmiddelenzorg. Functionele aanspraak betekent dat het opheffen/verminderen van uw blaas- of darmstoornis of beperking het doel moet zijn van het hulpmiddel. De kosten van uw hulpmiddelenzorg komen in dat geval voor rekening van uw zorgverzekeraar. Hulpmiddelenzorg wordt vergoed vanuit het basispakket. De kosten voor hulpmiddelenzorg tellen wel mee voor uw jaarlijkse eigen risico. 

 

De zorgverzekeraars sluiten contracten af met leveranciers, zoals Medisch Speciaalzaken en Apothekers. Zo’n contract is belangrijk. Heeft een leverancier geen contract met een zorgverzekeraar, dan heeft de verzekerde (de gebruiker van hulpmiddelen) meestal geen recht op 100% vergoeding van de hulpmiddelen, tenzij de verzekerde een restitutiepolis heeft. Ook als u een restitutiepolis heeft is het belangrijk om na te gaan wat er vergoed wordt bij niet gecontracteerde leveranciers. Kijk daarom altijd goed in uw polisvoorwaarden.

Als u meer wilt weten over het verschil tussen een naturapolis en een restitutiepolis

Kijk in de vergoedingswijzer om te zien wat uw zorgverzekeraar vergoedt. 

Nu inschrijven
To top