Vergoeding voor Peristeen

Vergoeding voor uw Peristeen®

Kijk of u in aanmerking komt voor financiering of vergoeding van uw Peristeen-systeem.

Door de wet is geregeld dat patiënten aanspraak kunnen maken op ‘passende zorg’. Dat wil zeggen dat de middelen en materialen die patiënten nodig hebben, zo goed mogelijk moeten passen bij hun aandoening en de stoornis of beperking die hiervan het gevolg is opheffen/verminderen.
Dit geldt ook voor darmspoelsystemen en bijbehorende materialen; deze vallen onder de zogenaamde hulpmiddelenzorg. Hulpmiddelen zitten in het basispakket van de zorgverzekering. De verschillende zorgverzekeraars hebben contracten met leveranciers zoals Coloplast zodat deze hulpmiddelen aan patiënten geleverd kunnen worden.


De specifieke vergoedingen e.d. kunnen per zorgverzekeraar echter wel (wat) verschillen.        U kunt dit het beste navragen bij uw zorgverzekering, of op de vergoedingswijzer kijken: www.vergoedgeregeld.nl/vergoedingswijzer


Uitgebreide informatie over de rechten en vergoedingen van darmspoelmaterialen is te vinden op https://www.vergoedgeregeld.nl/vergoeding/darmspoelen/

 

To top