Gode råd til bevillings-ansøgningen

Gode råd til bevillings-ansøgningen

Gode råd til, hvad du bør være opmærksom på, når du laver en bevillingsansøgning.

I de danske kommuner bevilliger man katetre efter Servicelovens § 112. Der skal altid foretages en konkret og individuel vurdering af dine behov, da du har ret til det bedst egnede kateter til af afhjælpe dine behov.

Det er derfor vigtigt, at din bevillingsansøgning indeholder en saglig og faktuel beskrivelse af dine behov, så kommunen kan vurdere, om katetret er det bedst egnede. Ansøgningen skal også tydeligt angive, hvilke egenskaber det givne kateter har i forhold til at opfylde dine behov for at tømme blæren på bedst mulig vis.

Her er et par eksempler:

  • Katetret er nemt at håndtere under indføringen, for eksempel på grund af katetrets udformning eller stivhed.
  • Katetret sikrer, at du kan tømme din blære skånsomt, fordi katetrets overfladebelægning gør, at det glider ubesværet i urinrøret.
  • Katetret er let at åbne, for eksempel på grund af katetrets udformning.
  • Katetret gør, at du selv kan udfører kateterisation og ikke behøver hjælp fra en anden person.

Når du skal søge om bevilling til et andet kateter, end det du anvender i dag

Det er vigtigt, at du anvender det kateter, der er bedst egnet til dine behov. Dine behov kan ændre sig med tiden, og det kan dit valg af kateter derfor også. Hvis du ønsker at ansøge om en bevilling til et andet kateter, end det du anvender i dag, skal du lave en ny bevillingsansøgning til din kommune – dette kan du gøre på Borger.dk.

Det er vigtigt at de helt konkrete udfordringer ved dit nuværende kateter fremgå af din bevillingsansøgning. Er årsagen til, at du har behov for et andet kateter for eksempel, at du har svært ved at indføre dit nuværende kateter? Eller oplever du forringede motoriske evner, et dårligere syn, tørre slimhinder grundet overgangsalderen eller et stigende antal urinvejsinfektioner m.v., så er det vigtigt at beskrive det samt, hvordan et alternativt kateter opfylder dine ”nye” behov bedre end dit nuværende kateter.

Kommunens vurdering skal også tage højde for et socialt perspektiv, så hvis du er meget socialt aktiv, men føler dig begrænset, for eksempel på grund af katetrets størrelse, så bør det beskrives i ansøgningen.

Har du brug for vejledning?

Er du i tvivl om, hvordan du skal ansøge om bevilling til et Coloplast kateter, så er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice og få råd og vejledning.

Tilmeld dig her
To top