Kender du dine rettigheder?

Kender du dine rettigheder?

I de danske kommuner bevilliger man katetre efter Servicelovens § 112. Læs om dine rettigheder her.

I de danske kommuner bevilliger man katetre efter Servicelovens § 112. Denne paragraf gælder både, hvis du skal have din første kateterbevilling, efter at være blevet udskrevet fra hospitalet, og hvis du skal ansøge om bevilling til et andet kateter, end det du anvender i dag.

Når du skal ansøge om at få bevilliget et kateter, skal du sende en bevillingsansøgning til den kommune, du er bosat i. Første gang du ansøger om bevilling til et kateter, sker det oftest i samarbejde med sygeplejersken på hospitalet. Men du kan også selv udfylde din bevillingsansøgning på Borger.dk. Du kan få gode råd til, hvordan du laver en bevillingsansøgning i afsnittet ”Gode råd til bevillingsansøgning”.

Hvornår betaler kommunen for mine katetre?

I Serviceloven findes et væsentlighedskriterium, der beskriver, hvornår du som borger kan få dine udgifter til katetre dækket af kommunen. Du har ret til kommunal bevilling af et kateter, når katetret enten giver en væsentlig afhjælpning af din funktionsnedsættelse, giver dig en væsentlig lettelse i alle ugens syv dage eller er en nødvendig forudsætning for, at du kan komme i arbejde.

Hvilke katetre betaler kommunen for?

Det er vigtigt at vide, at du har ret til bevilling af det bedst egnede og billigste kateter til at afhjælpe dine behov. Kriterierne om bedst egnet og billigst skal efter loven vægtes lige og skal være baseret på en konkret og individuel vurdering af dine samlede behov for afhjælpning, både fysisk og psykisk. Det gælder uanset, om der er tale om din første kateterbevilling, eller du ønsker en bevilling til et andet kateter, end det du anvender i dag.

Det er den bevillingsansvarlig i kommunen der vurderer din bevillingsansøgning. Du kan læse mere om, hvordan det hænger sammen, når kommunen vurderer, hvilket kateter der er bedst egnet og billigst i afsnittet ”Sådan får du dine katetre”.

Hvad gør jeg, hvis ikke kommunen vil bevillige det kateter, jeg helst vil anvende?

Hvis ikke din kommune ønsker at bevillige det kateter, du helst vil anvende, kan du benytte dig af "frit valg". Frit valg betyder, at du selv kan vælge, hvilket kateter du vil anvende, ligesom du selv bestemmer, hvor du køber det. Du skal blot selv betale differencen, hvis det kateter, du ønsker at anvende, er dyrere end det, du har fået bevilling til. Hvis kommunen for eksempel har bevilliget et kateter til 4 kroner, og det kateter du har valgt koster 5 kroner, skal du selv betale differencen på 1 kroner.

Tilmeld dig her
To top