Sådan får du dine katetre

Sådan får du dine katetre

Læs, hvordan systemet fungerer, når du skal have dine katetre.

Det er vigtigt, at du anvender det kateter, der er bedst egnet til dine behov, da det vil gøre det nemmere for dig at få kateterisation til at passe ind i din dagligdag.

Det kan dog, især i starten, virke lidt uoverskueligt at finde ud af, hvordan systemet hænger sammen. Både når du skal finde ud af, hvordan du får dine katetre, hvem du skal kontakte og hvordan det afgøres, hvilket kateter kommunen vil dække udgifterne til.

Nedenunder kan du læse om de forskellige faser, du skal igennem og om, hvem der er involveret hvornår.

1. Hospitalet – Når du skal finde det kateter, du ønsker at anvende

Når du har problemer med at lade vandet, vil du ofte blive undersøgt og behandlet på et hospital. Hvis hospitalet vurderer, at engangskateterisation er den bedste metode til at afhjælpe dine vandladningsproblemer, vil en sygeplejerske oplære dig i, hvordan du tømmer din blære med et engangskateter.

Der findes flere forskellige typer af engangskatetre og mærker fra forskellige producenter. Sygeplejersken vil derfor hjælpe dig med at finde frem til det kateter, der er bedst egnet til dine behov.

2. Bevillingsansvarlig - Når du har fundet det kateter, der er bedst egnet til dine behov

Når du har fundet det kateter, der er bedst egnet til dine behov, kan du ansøge om at få katetret bevilliget (betalt) af den kommune, du er bosat i. Du kan læse mere om, hvordan du gør, og hvornår kommunen dækker udgiften til dine katetre i afsnittet ”Dine rettigheder”.

I de danske kommuner bevilliger man katetre efter Servicelovens § 112. Når det skal vurderes, hvilket kateter du kan få bevilling til, foretages vurderingen ud fra to overordnede kriterier:

  • Bedst egnet: Du har ret til at få bevilliget det kateter, der er bedst egnet, baseret på dine individuelle behov.
  • Billigst: Når det er vurderet, hvilket kateter eller katetre der er `bedst egnet´ til dig, vil du få bevilling til det kateter, som er billigst for din kommune at købe ind.

Det er den bevillingsansvarlige i din kommune, der foretager vurderingen af, hvilket kateter der er bedst egnet og billigst. Vurderingen af `bedst egnet` bør ske i samarbejde med dig.

3. Den kommunale indkøber – Når det skal vurderes, hvilket kateter der er `billigst´

I Danmark findes der en række forhandlere, som har et bredt udvalg af forskellige typer af katetre og mærker fra forskellige producenter - blandt andet fra Coloplast. Hvert 3. - 4. år indgår de indkøbsansvarlige i din kommune en aftale med én af disse forhandlere. Prisen på de forskellige typer og mærker af katetre, kan derfor variere fra kommune til kommune, da det afhænger af, hvilken aftale din kommune har indgået med forhandleren. Det kan have en indflydelse på, hvilket kateter du kan få bevilliget, når kriteriet `billigst` skal vurderes af den bevillingsansvarlige.

4. Forhandlere – Når du skal bestille dine katetre

Hvis du skal bestille det kateter, du har fået bevilling til, vil du oftest skulle bestille det hos den forhandler, som din kommune har indgået en aftale med.

Men du har frit valg, både af leverandør og af kateter. Du behøver således hverken at bestille hos den af kommunen valgte forhandler, og du behøver heller ikke at bestille det kateter, du har fået bevilling til – du skal blot selv betale differencen, hvis det valgte kateter er dyrere end det, du har fået bevilling til.

Indtil du får en bevilling, er det hospitalet, hvor du er oplært i engangskateterisation, der dækker udgifterne til dine katetre. Du skal derfor kontakte hospitalet, hvis du har brug for flere katetre.

5. Coloplast – Vi producerer innovative engangskatetre

I Coloplast udvikler vi innovative engangskatetre, som vi videresælger til de danske hospitaler og til de forhandlere, som kommunerne indgår aftaler med. Du kan derfor ikke købe Coloplast katetre direkte hos os, men du er altid velkommen til at bestille vareprøver på vores katetre.

Du kan bestille ved at ringe til vores kundeservice eller i sektionen ”Find det rigtige kateter” her på siden. Du skal bare vælge de katetre, som du ønsker at prøve, så sender vi dem til dig uden omkostninger. Hvis du fremover ønsker at anvende et af de katetre du har afprøvet, skal du tale med hospitalet, hvor du bliver oplært eller med din kommune, hvis du skal have ændret din bevilling.

Tilmeld dig her
To top