Lær om de processer der går forud for, at vi kan levere et kateter til dig.

Hvordan vi udvikler produkter af høj kvalitet og minimerer vores miljømæssige fodaftryk

Lær om de processer der går forud for, at vi kan levere et kateter til dig.

Coloplast sætter standarden

Coloplast var først til at tilbyde et kateter, der var klar-til-brug, ligesom vi var de første til at tilbyde et kompakt kateter. SpeediCath® katetrene har sat standarden for katetre i 15 år.

Vi ved at diskretion, sikkerhed, og at katetret er nemt at anvende, er vigtige egenskaber for brugere af engangskatetre. Det bestræber vi os på at imødekomme, blandt andet ved at udvikle katetre, som ikke ligner medicinsk udstyr.


At leve op til internationale standarder

Vores produkter opfylder strenge kvalitetskrav, som følger anvisningerne fra internationale love og standarder. For at dokumentere produkternes sikkerhed, anvender vi adskillige metoder til at teste dem.

Test af produkterne

Inden produkterne sendes på markedet, er de blevet grundigt testet gennem hele udviklingsprocessen.

Kvalitet på alle områder

I Coloplast udfører vi en omfattende kontrol for at sikre, at vores produkter altid er af høj kvalitet. Vi indsamler systematisk oplysninger om kvalitetsudfordringer, og anvender den læring, vi får, i vores udviklings- og forskningsprocesser. Vi skal opfylde en lang række bestemmelser, og vi overvåger overholdelsen gennem interne processer og hyppige interne og eksterne kontroller.

Sikkerheden i højsædet

Det er vigtigt for Coloplast at informere om, hvordan vores produkter håndteres sikkert. I vores produktoplysninger og på vores hjemmeside beskriver vi, hvordan vores produkter skal anvendes.

Vi minimerer vores miljømæssige fodaftryk

Vi ønsker at reducere vores udledning af CO2.

For at realisere det overvejer vi både smartere emballage, bedre transport, at mindske vores forbrug af råmaterialer samt at reducere og genbruge affald.

Da vi er en virksomhed, som producerer plastikprodukter, er vi meget opmærksomme på vores produktion af affald. Vi fokuserer først og fremmest på at anvende færre råmaterialer. Men at genbruge det affald, som vi genererer, er også et aspekt, vi fokuserer på. Hvad bortskaffelse angår, er vores produkter normalt forurenet efter brug, så vi anbefaler ikke at genbruge dem på grund af risikoen for infektion. Størstedelen af vores produktemballage er dog designet med henblik på at kunne genbruges. Derudover er vi også opmærksomme på, at alle kemikalier, der anvendes i vores produkter, skal berøre miljøet så lidt som muligt.

Tilmeld dig her
To top