Mikä on ohutsuoliavanne?

Mikä on ohutsuoliavanne?

Ohutsuoliavanne tehdään yleensä tilanteessa, missä suolistosta joudutaan poistamaan osa sairauden, tapaturman tai muun syyn takia. Ohutsuoliavanne voidaan tehdä myös suoleen tehdyn leikkaussauman suojaksi.

Ileostomia on leikkaus, jossa ohutsuolen sykkyräsuoleksi kutsuttu osa (ileum) tuodaan vatsanpeitteiden läpi ihon pinnalle ja muodostetaan avanteeksi. Ohutsuoliavanne tehdään yleensä alavatsan oikealle puolelle.

Ohutsuolesta erittyvä uloste on löysää tai vetistä. Koska avanteessa ei ole lihaksia ulostamisen säätelyyn, tulee uloste tahdosta riippumatta. Avanne toimii useamman kerran päivässä ja ulosteen keräämiseen tarvitaan avannepussi.

Ohutsuoliavanne voi olla joko tilapäinen tai pysyvä, johtuen leikkauksen taustalla olevasta syystä tai taudin vaikeusasteesta.

Pääteileostomia

Mikä pääteileostooma on?

Ohutsuoliavanteen yleisin muoto on ns. pääteileostooma, jossa ohutsuolen pää tuodaan ulos vatsanpeitteisiin tehdyn pienen aukon kautta ja ommellaan vatsan ihoon, jolloin muodostuu avanne.

Pääteileostooma voi olla joko tilapäinen tai pysyvä

Tilapäistä ratkaisua käytetään tilanteissa, joissa sairastunut paksusuolen osa on poistettu ja jäljelle jäänyt suoli tarvitsee aikaa toipumiseen ennen suolen osien liittämistä takaisin yhteen.

Pysyvää ratkaisua käytetään tilanteissa, joissa suolen osien liittäminen toisiinsa on liian riskialtista tai mahdotonta.

SenSuraMio2 ohutsuoliavannesidos

Mikä lenkki-ileostooma on?

Lenkki-ileostomiassa ohutsuolta vedetään ihon läpi siten, että siitä muodostuu lenkki. Tämän jälkeen esille otettu suolilenkki leikataan puoliksi auki, jolloin muodostuu kaksi aukkoa. Niiden päät käännetään alas ja ommellaan ihoon kiinni.

Lenkki-ileostooma on yleensä tilapäinen ja tehdään kirurgisen liitoksen suojaamiseksi tai oireiden lievittämiseksi. Tilapäinen lenkki-ileostooma suljetaan tai palautetaan alkuperäiseen muotoon myöhemmässä leikkauksessa.

Liity Tuki-ohjelmaan
To top