Hvorfor kateterrutiner er viktige

Hvorfor kateterrutiner er viktige

Inspirasjon for å tilpasse kateteriseringer til hverdagen din

Få kateterisering inn i dine daglige rutiner

Å tømme blæren din med et kateter kan gi deg friheten til å fortsette med aktiviteter som er viktige for deg. Det viktige er å finne en måte å gjøre det å tømme blæren din med et kateter til en del av din daglige rutine. Her er noen råd som andre kateterbrukere synes har vært hjelpsomme når de har måttet finne en måte å få inn kateterisering i hverdagen.

Bruk et skjema eller still inn en alarm for å huske

I begynnelsen liker mange å bruke et skjema eller en dagbok, noe som kan være gode synlige hint når man legger til en ny rutine. Skjemaer er også nyttige hvis sykepleieren din ønsker å se hvor mye urin du tisser ut. Andre forslag kan være å stille inn en alarm på klokken eller telefonen.
Å bruke RIK er den foretrukne behandlingen når du ikke kan tømme blæren din på normal måte. Dette gjør at du unngår resturin i blæren, noe som kan lede til infeksjoner eller komplikasjoner. Du skal kateterisere 4-6 ganger per dag, eller så ofte som anbefalt av legen eller sykepleieren, avhengig av situasjonen din.

Kateteriser 4-6 ganger eller som anbefalt av legen eller sykepleieren

Det er viktig å følge anbefalingen du har fått fra lege eller sykepleier. Om du kateteriserer færre ganger enn anbefalt øker risikoen for lekkasjer, eller urinveisinfeksjoner fordi urinen blir liggende for lenge i blæren.

Lekkasje:

Lekkasje kan forekomme når blæren din til slutt gir etter for urinvolumet som overgår blærekapasiteten. Vurder oftere kateterisering for å unngå oppbygging av trykk i blæren.

Urinveisinfeksjon:

Hvis du ikke tømmer blæren din ofte, eller ikke tømmer den helt, kan urinen bli gammel. Bakterier i urinen vil formere seg, noe som kan lede til infeksjon i blæren og urinveiene.

Potensiell skade på nyrene dine:

Det økte trykket i blæren din kan gjøre at urinen går tilbake i nyrene dine, noe som kan lede til en infeksjon eller langtidsskade på nyrene dine. Se hvordan blæren fungerer i vårt grunnleggende-avsnitt.

Hvis du kateteriserer mer enn seks ganger per dag og fortsatt har problem med urinlekkasje skal du kontakte legen din.

Mål mengden urin du tisser ut

Forsikre deg om at blæren din tømmes helt hver gang du kateteriserer. Urin som blir igjen i blæren kan forårsake infeksjoner. Mål mengden urin du tømmer innimellom. Det skal ikke være mer enn omtrent 2 kopper (400 ml). Hvis du tømmer mer enn 400 ml, spør legen din om du eventuelt skal kateterisere oftere.

Tøm blæren din før du går ut

Gå ut, men husk fortsatt å tømme blæren din

Å holde deg til kateteriseringsrutinen er like viktig når du er ute som når du er hjemme. Planlegg dagen din på forhånd slik at kateteriseringen passer inn med de andre aktivitetene dine. Når passer det for deg å kateterisere? Før du besøker museet? Under pausen på teateret? Les flere tips om å få inn kateterisering i sosiallivet ditt her.

Husk alltid å tømme blæren din helt, uansett hvor du er.

For å sikre at hele blæren er tømt, også bunnen av blæren din, må du fjerne kateteret sakte og ta en pause hvis mer urin strømmer ut. Se en video for videre instruksjon om hvordan man bruker de ulike katetertypene.

Registrer deg
To top