RIK-kollen

Säkerställ att du har hittat din optimala rutin för intermittent självkateterisering

RIK-kollen

Vad bra att du har kommit igång med intermittent kateterisering. Med RIK-kollen kan vi hjälpa dig att hitta den bästa rutinen för dig och stötta dig om du har utmaningar.
Är det normalt att få urinvägsinfektioner? Ska jag vara orolig över att jag upplever läckage mellan tappningstillfällena? Är det normalt att jag tömmer mer urin nu än tidigare? Frågorna kan vara många och med RIK-kollen kan vi hjälpa dig att förstå när du ska söka hjälp.

 

 

Vi hjälper dig att hitta rätt hjälp

Det är inte alltid enkelt att leva med intermittent självkateterisering. Många personer lyckas passa in det i sina dagliga rutiner men ibland kan det uppstå problem som hindrar dig från att leva ditt liv som du vill. Man det är inte alltid lätt att veta om du behöver hjälp från din läkare eller sjuksköterska för att lösa problemet eller om du klarar av att lösa det själv.

Gör ​RIK-kollen

RIK-kollen är ett bra sätt att hålla koll på att du hittat din mest optimala rutin för intermittent självkateterisering. Verktyget kan vara ett bra sätt att förstå hur väl du har anpassat dig till ett liv med självkateterisering.

Svara så korrekt du kan och kontrollera hur många gånger om dagen du utför din rutin jämfört med din sjuksköterskas första rekommendation och gör en bedömning av om det finns tecken på urinvägsinfektion eller förändringar i mängden urin du tömmer ut. Visar kollen på att du har problem bör du söka hjälp.

Problemen kan ofta lösas genom att hitta en bra rutin igen, men din läkare eller specialistsköterska kan behöva göra en ny bedömning.

 


Vårt Coloplast assistans-team

Våra produktrådgivare inom Coloplast assistans är specialister på att hjälpa användare med råd om livet med tappningskateter. De riktlinjer som våra rådgivare följer för vilka råd vi ska ge och när vi ska hänvisa tillbaka till vården, är framtagna i samarbete med vården. Rådgivarna kommer att hjälpa dig att skapa goda rutiner och att använda våra produkter på bästa möjliga sätt.


Anmäl dig
To top