Fakta om ersättningar för dina katetrar

Du är inte ensam

Patientorganisationer du kan vända dig till

Du är inte ensam, träffa andra i din situation!

Vänner och familj kan ge mycket stöd, men ibland kan det vara skönt att prata med någon som har egen erfarenhet av att tappa blåsan med hjälp av en tappningskateter. Både att få dela med sig av sina egna erfarenheter och att lyssna på andras berättelser kan ge dig ett helt nytt perspektiv om livet med tappningskateter. När du känner du dig trygg i din vardag med tappningskateter, kan det leda till att du önskar ta kontakt med andra personer som är i samma situation som du.
Du kan fråga din uroterapeut, förskrivare eller distriktssköterska om hur du kan komma i kontakt med andra i liknande situation. De känner troligen till lokala nätverk eller supportgrupper. Du kan också leta efter forum på nätet.

Tips på patientföreningar är:
RG – Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering, https://www.rgaktivrehab.se/
Du kan även kontakta Neuroförbundet och RTP, Personskadeförbundet.

Anmäl dig
To top