vi utvecklar högkvalitativa produkter

Hur vi utvecklar produkter av hög kvalitet och minskar vår miljöpåverkan

Läs om arbetet som leder fram till leveransen av din kateter.

Coloplast sätter vårdstandarden

Coloplast var det första företaget som lanserade klar att använda katetern, de första kompakta katetrarna och den första katetern med en kompakt set-lösning. SpeediCath®-katetrar har satt vårdstandarden för katetrar i 15 år

Många har berättat för oss att diskretion, trygghet och bekvämlighet är mycket viktiga egenskaper när man behöver tappa sig. Med tanke på detta har vi tillverkat produkter som inte nödvändigtvis ser ut som medicinska produkter.

Leva upp till internationella standarder

Våra produkter är föremål för hårda kvalitetskrav som följer internationell lagstiftning och standarder. Vi dokumenterar också säkerheten för våra produkter genom flera testmetoder.

Testning

Våra produkter testas noggrant under utvecklingsprocessen innan de skickas till våra kunder.

Kvalitet i alla detaljer

Coloplast har en mycket omfattande metod för att kontrollera att våra produkter är av jämn och hög kvalitet. Vi samlar systematiskt in information om kvalitetsfrågor och använder denna information för forskning och utveckling. Vi måste leva upp till ett omfattande regelverk. Vi övervakar vår efterlevnad genom interna processer samt genom regelbundna interna och externa revisioner.

Säkerheten kommer först

Coloplast ska informera användarna om säker användning av våra produkter. I vår produktinformation och på vår hemsida beskriver vi hur Coloplast produkter ska användas och hur de kan förbättra din livskvalitet.

Vi minskar vår miljöpåverkan

Vi arbetar med att minska våra koldioxidutsläpp.

För att uppnå detta överväger vi att använda smartare förpackningar, bättre transporter, minska vår användning av råmaterial samt att minska avfall och återvinningsavfall.

Vi är ett företag som tillverkar plast, och är därför mycket medvetna om avfallet vi producerar. Vår huvudfokus ligger på att använda mindre råmaterial. Vi vidtar också åtgärder för att återvinna avfallet som vi producerar. När det gäller avyttring brukar våra produkter vara kontaminerade efter användning, så vi rekommenderar inte att de återvinns på grund av infektionsrisken. Men vi har designat större delen av vår produktförpackning på ett sätt som gör att den kan återvinnas. Det är viktigt för oss att minska våra koldioxidutsläpp, därför är vi försiktiga med vilka kemikalier vi använder i våra produkter.

Anmäl dig
To top