Vem ska betala för dina katetrar?

Vem ska betala för dina katetrar

Tappningskatetrar är ett kostnadsfritt hjälpmedel.

Kostnader och rättigheter

Tappningskateter för intermittent kateterisering är ett kostnadsfritt hjälpmedel för dig som användare och förskrivs av en vårdgivare med rätt att förskriva hjälpmedel för inkontinens.
Vilken kateter som just du får förskriven beror dels på dina behov, vad du och din vårdgivare gemensamt kommit fram till, men också vilka tappningskatetrar som finns upphandlade i din region.

Vem avgör vilka tappningskatetrar som finns att tillgå i min region?

Tappningskatetrar ingår i utbudet inkontinensprodukter, vilka regleras genom offentliga upphandlingar. Genom dessa upphandlingar beslutar varje enskild region i Sverige vilka inkontinensprodukter som ska finnas tillgängliga och förskrivningsbara för patienterna i den aktuella regionen. En upphandling sträcker sig oftast över en period på 2 - 4 år, sedan gör regionen en ny upphandling och då kan sortimentet av inkontinensprodukter förändras.
Om du är intresserad av en tappningskateter som inte finns upphandlad i den region där du bor, ska du vända dig till din förskrivare (vårdgivare) för hjälp. I de fall då vårdgivaren bedömer att behov finns av en icke upphandlad kateter, kan en så kallad dispens göra en förskrivning möjlig ändå.

Vilka rättigheter har du som patient?

Patientlagen (2014:821) - Syftet med patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen bygger huvudsakligen på de skyldigheter som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har. Den innehåller bestämmelser som rör patientens möjlighet till inflytande i hälso- och sjukvården eller som har direkt betydelse för vårdens utformning.

Patientlagen innehåller bland annat bestämmelser om:

• tillgänglighet
• information
• samtycke
• delaktighet
• fast vårdkontakt och individuell planering
• val av behandlingsalternativ och hjälpmedel
• ny medicinsk bedömning
• val av utförare
• personuppgifter och intyg
• synpunkter, klagomål och patientsäkerhet

Vill du läsa mer om patientlagen(2014:821) kan du gör det här: https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/centrala-lagar-och-foreskrifter/patientlagen
Vill du läsa mer om Hälso- och sjukvårdslagen

Anmäl dig
To top