Varför intermittent kateterisering

Varför intermittent kateterisering

Intermittent kateterisering är den rekommenderade metoden för att tömma urinblåsan, både bland sjukvårdspersonal och personer med blåstömningsproblem.

Anmäl dig
To top