varför är ryggmärgen så viktig

Varför är ryggmärgen viktig?

Ryggmärgen styr olika delar av kroppen och spelar en viktig roll vid kontrollen över urinblåsan

vad är ryggmärgen

Ryggmärgen utgör en viktig koppling mellan hjärnan och resten av kroppen och är en del av det centrala nervsystemet. Tillsammans med hjärnan styr den kroppsfunktioner, bland annat rörelse och beteende.

Ryggmärgen skyddas av benen i ryggraden och omges av en genomskinlig vätska, så  kallad ryggmärgsvätska. Nerver kommer in i och ut från ryggmärgen på olika ställen för att styra kroppens olika delar, inklusive urinblåsan.

Töjningsreceptorerna i urinblåsan är anslutna till nerver som skickar signaler upp genom ryggraden till hjärnan när det är dags att kissa. Om det är ett lämpligt tillfälle för personen att kissa, skickar hjärnan tillbaka en signal om att det går bra att tömma blåsan.

Om ryggmärgen är skadad kommer detta signalsystem inte att fungera, vilket leder till blåstömningsproblem.

Anmäl dig
To top