Varför tappningsrutiner är viktiga

Varför tappningsrutiner är viktiga

Få inspiration om hur du anpassar självkateterisering i din vardag.

Passa in kateterisering i dina dagliga rutiner

Att tömma din urinblåsa med en kateter kan ge dig friheten att fortsätta göra de aktiviteter som är viktiga för dig. Nyckeln till framgång är att hitta ett sätt att göra tömningen av din blåsa med en kateter till en del av dina dagliga rutiner. Här är några råd som andra kateteranvändare har haft nytta av när de behövde passa in kateterisering i sina dagliga liv.

Gör upp ett schema eller sätt en påminnelse för att komma ihåg

I början väljer många att använda ett schema eller en dagbok, vilka kan vara bra visuella hjälpmedel när man inför en ny rutin. En blåsdagbok är också till hjälp om din sjuksköterska vill att du ska hålla reda på mängden urin. Andra förslag kan vara att sätta en påminnelse på en klocka eller telefon. 
Användning av självkateterisering är den föredragna behandlingsmetoden när du inte kan tömma din urinblåsa som vanligt. Den förhindrar att urin blir kvar i blåsan, vilket annars kan leda till infektioner eller komplikationer. Du bör tappa dig 4–6 gånger om dagen eller så ofta som din läkare eller sjuksköterska har ordinerat beroende på din situation.

Tappa dig 4–6 gånger per dag eller enligt din läkares eller sjuksköterskas ordination

Detta är antalet gånger som sjuksköterskor och läkare rekommenderar att du tappar din blåsa (om du inte kan kissa på det vanliga sättet p.g.a. till exempel kronisk urinretention).
Om du är helt beroende av kateter för att tömma din urinblåsa och kateteriserar mindre ofta än din läkare eller sjuksköterska har ordinerat kan det leda till:

Läckage

Läckage kan inträffa eftersom din urinblåsa inte kan hålla kvar urin som överskrider blåsans kapacitet. Överväg att tappa blåsan oftare för att undvika att trycket i urinblåsan byggs upp. 

Urinvägsinfektioner

Om du inte tömmer urinblåsan tillräckligt ofta eller inte tömmer den helt, kan urinen bli gammal. Bakterier i urinen förökar sig, vilket kan leda till en infektion i din urinblåsa eller urinvägarna. 

Risk för skador på dina njurar

Det ökade trycket på din urinblåsa kan leda till att urinen backar tillbaka till dina njurar, vilket kan leda till en infektion eller långsiktiga skador på njurarna. Se hur urinblåsan fungerar i avsnittet Allmänt.

Om du tappar din blåsa mer än 6 gånger om dagen och fortfarande har problem med urinläckage bör du prata med din läkare eller sjuksköterska.

Mät hur mycket urin du tömmer

Se till att din urinblåsa töms helt varje gång du kateteriserar. Urin som blir kvar i urinblåsan kan orsaka infektioner. Då och då bör du mäta mängden urin som du tömmer ut. Det bör inte vara mer än cirka två koppar (400 ml). Om du tömmer mer än 400 ml ska du fråga din läkare eller sjuksköterska om du borde kateterisera oftare.

Töm din urinblåsa innan du går ut

Gå ut – men kom fortfarande ihåg att tömma din urinblåsa

Att följa din kateterrutin är precis lika viktigt när du är borta som när du är hemma. Planera din dag så att du får plats med kateterisering bland andra aktiviteter. När passar det för dig att tappa blåsan? Innan du besöker museet? I pausen på teatern? Läs fler tips om hur du får plats med kateterisering i ditt sociala liv här.

Kom alltid ihåg att tömma din urinblåsa helt oavsett var du befinner dig.

För att säkerställa att du tömmer urinblåsan helt bör du bör du dra ut katetern långsamt och stanna upp om ytterligare urin rinner ut. Se videon med fler instruktioner om hur du använder olika typer av katetrar.

Anmäl dig
To top