förhindra återkommande urinvägsinfektioner

Hur man undviker urinvägsinfektioner

Följ dessa råd och minska risken att få urinvägsinfektioner

Vicki: När man självkateteriserar måste man ha god personlig hygien och det betyder helt enkelt att tvätta händerna innan jag börjar. Jag använder våtservetter eller så försöker jag hitta tid precis efter att jag har duschat, vilket gör det enklare eftersom jag behöver utföra färre moment.
Blåsproblem och hygien

Det finns ett antal försiktighetsåtgärder som kan hjälpa dig att förhindra återkommande urinvägsinfektioner.

Drick tillräckligt med vätska

Alla behöver dagligen vätska för att hålla sig friska. 6–8 glas vätska om dagen är den normala rekommenderade mängden, men inte för alla. Rådgör först med din vårdgivare för att fastställa hur mycket du bör dricka baserat på ditt personliga medicinska tillstånd. Det är känt att drycker som innehåller koffein (cola, kaffe, te och vissa energidrycker) samt konstgjorda sötningsmedel kan irritera urinblåsan, därför bör du dricka så lite som möjligt av dessa.

Varför?
Genom att dricka mycket vatten späds urinen ut, vilket spolar ut bakterier från urinblåsan. Tömmer du urinblåsan regelbundet enligt ordination kan du bli av med urin med potentiella bakterier varje gång du kateteriserar. Se till att tömma urinblåsan helt varje gång.

Upprätthåll god personlig hygien

Tvätta alltid händerna noggrant – särskilt innan du tappar dig med katetern. Tvätta även noga runt urinrörsöppningen innan du för in katetern.

Varför?
Bakterier från otillräcklig handtvätt eller bakterier i närheten av urinrörsöppningen kan komma in i urinvägen när du använder en kateter.

Töm regelbundet din blåsa helt, enligt din ordination

Att följa ditt tappningsschema kan hjälpa till att förebygga urinvägsinfektioner.

Varför?
Att följa ett regelbundet schema och tömma urinblåsan helt med intermittent kateterisering minskar mängden urin som blir kvar i blåsan samt tiden som urinen lämnas kvar och blir stillastående i blåsan. Varje gång du kateteriserar tömmer du urinen i blåsan tillsammans med eventuella bakterier.  

Använd en steril kateter varje gång du kateteriserar

Använd en ny, steril, hydrofil (ytbelagd eller förgelad) kateter varje gång du kateteriserar för att minska friktionen när du för in och drar ut din kateter.

Varför?
En hydrofil (ytbelagd) kateter kan göra processen mer bekväm och minska friktionen under införande och utdragning av katetern.

Tips: mät då och då hur mycket urin du tappar ut. Målet är att begränsa mängden urin som du tappar ut med katetern till en volym på 400 ml, för att undvika att urinblåsan töjs ut och förhindra urinläckage. Om du tömmer mer än denna mängd ska du fråga din vårdgivare om du behöver tappa dig oftare.

drick tillräckligt med vätska

Andra råd

Upprätthåll en bra tarmtömningsrutin och undvik förstoppning.

Vissa kan ha nytta av att dricka tranbärsjuice eller äta tabletter som innehåller transbärsextrakt, men det finns inga tydliga bevis för att detta är effektivt. Fråga alltid din vårdgivare innan du tar kosttillskott för att vara säker på att de inte interagerar med några av dina eventuella läkemedel.

Har du återkommande infektioner ska du dricka vätska enligt de instruktioner du har fått, men försök att undvika drycker som man vet irriterar urinblåsan (kaffe, läsk och energidrycker samt konstgjorda sötningsmedel) för att se om det hjälper, eftersom dessa kan orsaka irritation i urinröret.

Om du trots dessa åtgärder fortfarande lider av frekventa urinvägsinfektioner, prata med din vårdgivare. Kvinnor har en högre risk att få urinvägsinfektioner. Läs om ytterligare åtgärder för kvinnor.

Anmäl dig
To top