Registrering på uppdrag av en patient

Är du vårdpersonal som vill anmäla en patient på uppdrag av patienten ange uppgifterna nedan om dig själv och ditt yrke innan du skickar.
Uppgifter om din patient ska anges på nästa sida. När du klickar på knappen Skicka på nästa sida kommer din patient att börja få kommunikation från Coloplast assistans teamet.

To top