Rubiks kub

Ordlista

En kort lista över termer och definitioner relaterade till din stomi.

Ordlista

Ballooning
Ballooning innebär att påsen blåser upp sig på grund av att gasen som bildas i ditt tarmsystem, har svårt att passera ut ur påsen via utloppet (tömbar påse) eller kopplingsdelen. Om ballooning uppstår kan du släppa ut gasen från påsen på toaletten, om du använder en tömbar påse eller ett 2-delssystem.
Läs mer

Filter
En öppning i din påse med ett kolfilter som filtrerar bort odör från gasen innan den släpps ut ur påsen.

Ileum
Den sista delen av tunntarmen.
Läs mer om matsmältningssystemet

Ileostomi
En operation som innebär att en del av din tunntarm som kallas ileum förs till ytan på din buk för att bilda en stomi.
Läs mer

Ileostomipåse
Ett tömbart stomibandage som appliceras på huden runt stomin för att samla upp avföring från tunntarmen. Påsen kan vara ett 1-delsbandage eller ett 2-delsbandage.

1-delsbandage
En allt-i-ett påse som fästs direkt på huden med en häfta. Hela stomibandaget slängs efter användning.

2-delsbandage
Ett 2-delsbandage består av två delar: en basplatta och en engångspåse som fästs på basplattan med en häftkoppling eller en mekanisk koppling.

Kolon
Den sista delen av matsmältningssystemet, kallas även tjocktarmen.
Läs mer om matsmältningssystemet

Kolostomi
En operation som för ut en del av tjocktarmen genom buken för att bilda en stomi.
Läs mer

Kolostomipåse
Ett slutet stomibandage som appliceras på huden runt stomin för att samla upp avföring från tjocktarmen. Påsen kan vara ett 1-delsbandage eller ett 2-delsbandage.

Pancaking
Pancaking (tillplattning) inträffar när det blir ett vakuum inuti stomipåsen och påsen dras ihop. Detta förhindrar att avföringen hamnar längst ned i påsen, vilket kan täppa till filtret.

Att blåsa in luft i påsen innan du applicerar den hjälper till att förhindra att vakuum bildas. En droppe olja eller smörjande deodorant i påsen kan underlätta för avföringen att hamna längst ned i botten av påsen. Man kan även täppa till filtret genom att använda ett filterskydd.
Läs mer

Stomi
En stomi är en kirurgiskt skapad öppning på magen för avföring eller urin från tarmen eller urinvägarna. Det finns tre typer av stomier: kolostomi, ileostomi och urostomi.

Urinledare och urinrör
Urinledarna är rör som transporterar urinen från njurarna till urinblåsan. Urinen förs sedan ut ur kroppen genom urinröret.
Läs mer om urinsystemet

Urostomi
En operation som ersätter urinblåsans funktion genom att avleda urin till en del av tunntarmen. Tarmens ände förs sedan ut genom ett litet snitt i bukväggen och sys fast på buken för att skapa en öppning (stomi).
Läs mer

Urostomipåse
Ett tömbart stomibandage som appliceras på huden runt stomin och som samlar upp urin. Påsen har ett utlopp som gör det möjligt att tömma ut urinen på ett enkelt och diskret sätt. Påsen kan vara ett 1-delsbandage eller ett 2-delsbandage.

Anmäl dig
To top