Före operationen

Före operationen

Att vara väl förberedd kan underlätta för dig inför din stomioperation och ditt liv med stomi.

 • Varför behöver jag använda en stomipåse?

  En stomipåse behövs för att samla upp avföring och/eller urin från din stomi på ett säkert och bekvämt sätt.

  Läs mer
 • Hur är det att ha en stomi?

  Hur ser en stomi ut och hur känns den? Gör det ont? Kommer den att lukta? Var sitter den?

  Läs mer
 • Byta din urostomipåse

  Hur ofta behöver påsen bytas? Är det svårt?

  Läs mer
 • Byta din ileostomipåse (tömbar påse)

  Hur ofta behöver påsen bytas? Är det svårt?

  Läs mer
 • Byta din kolostomipåse

  Hur ofta behöver påsen bytas? Är det svårt?

  Läs mer
 • Före och efter operationen

  Några råd om vad du kan förvänta dig före stomioperationen och de första dagarna efteråt.

  Läs mer
 • När kommer stomin att börja fungera?

  Din stomi kommer att börja fungera direkt eller inom några dagar, beroende på om du har fått en urostomi, ileostomi eller kolostomi.

  Läs mer
 • Hur du involverar familj och vänner

  Allting blir lättare om du släpper in de människor som står dig nära och låter dem hjälpa dig.

  Läs mer
 • Wendy: Ett uppvaknande

  Hur Wendy gick från att aldrig vilja använda påse till att nästan tycka synd om personer utan.

  Läs mer
 • Få personlig support

  Anmäl dig här
Anmäl dig