Känslomässig hjälp

Känslomässigt stöd

Några råd om den känslomässiga sidan av att ha stomi. Vad du kan göra om du är ledsen eller deprimerad och hur du pratar med andra om din stomi.

 • Acceptera förändringarna

  Tips och råd för att hantera utmaningar som kan vara en del av att leva med stomi.

  Läs mer
 • Hantera negativa känslor

  Det kan vara utmanande att ha en stomi och det är inte ovanligt att man blir påverkad eller nedstämd ibland. Här är några råd för att hantera dessa känslor.

  Läs mer
 • Clive: Vikten av stöd

  För Clive har stöd från familj och vänner varit avgörande före och efter stomioperationen.

  Läs mer
 • Prata om din stomi

  Är du rädd för att prata med andra om din stomi? Du kanske inte vet vad du ska säga till barn? Här hittar du några tips för att prata om din stomi.

  Läs mer
 • Du är inte ensam!

  Patientorganisationer du kan vända dig till.

  Läs mer
 • Få personlig support

  Anmäl dig här
 • Känslomässigt stöd

  Thaila: Berätta för andra om din stomi

  Thaila föreslår hur du kan berätta för andra att du har stomi.

Anmäl dig