Användarberättelser

Vänner och familj kan ge mycket stöd, men det kan vara bra att lära sig av andra med stomi. Målet med våra användarberättelser är att ge tips och råd om hur andra hanterar livet med en stomi.

Anmäl dig
To top