Instruktionsfilmer

Instruktionsfilmer

Se filmer om hur man förbereder, applicerar, tömmer och avlägsnar sin stomilösning.

Läs alltid bruksanvisningen som medföljer produkterna före användning.

Anmäl dig
To top