Kvinna med ileostomi ler

Vad är en ileostomi?

Om din tjocktarm av någon anledning har tagits bort eller behöver vila under en period kommer du att behöva en konstgjord öppning på tunntarmen (stomi) som avföring kan passera genom. Detta kallas en ileostomi.

Under en ileostomioperation förs en del av din tunntarm som kallas ileum till ytan av din buk för att bilda en stomi. Ileostomi görs normalt sett när tjocktarmen är påverkad av sjukdom och öppningen placeras normalt på höger sida av buken.

Ileostomin kan antingen vara tillfällig eller permanent beroende på orsaken till operationen.

Avföring i denna del av tarmen är vanligtvis lös/flytande och måste samlas upp i en stomipåse eftersom stomin inte har någon muskel som kan reglera avföringen.

Ändileostomi

Vad är en ändileostomi?

Den vanligaste formen av ileostomi är en ändileostomi, där tunntarmens ände (ileum) förs ut genom ett litet snitt i bukväggen och sys fast på magen, vilket skapar en öppning (stomi).

En ändileostomi kan vara permanent eller tillfällig.

Den tillfälliga lösningen väljs i situationer där den sjuka delen av tarmen har tagits bort och den kvarvarande delen måste vila innan ändarna sammanfogas.

Den permanenta lösningen väljs i situationer där det är för riskabelt eller omöjligt att sammanfoga de båda delarna av tarmen.

SenSuraMio2-ileostomi

Vad är en loopileostomi?

Vid en loopileostomi förs en ögla av tunntarmen ut genom huden. Ett snitt görs på mitten av den exponerade tarmöglan så att två öppningar bildas. Ändarna rullas ned och sys fast på huden.

Loopileostomi är normalt tillfällig och görs för att skydda en kirurgisk sammanfogning i tarmen eller för att lindra symtom. Om loopileostomin är tillfällig kommer den att stängas eller återställas vid en senare operation.

Anmäl dig
To top