Två kvinnor ute vid plantage

Varför kan man behöva en stomioperation?

En stomi är normalt resultatet av en operation för att avlägsna sjukdom, av en tarmobstruktion eller skada på matsmältningssystemet eller urinsystemet.

Det finns ett antal medicinska tillstånd som kan orsaka en stomioperation. Det kan vara resultatet av en operation för att avlägsna sjukdomar som cancer, Crohns sjukdom eller divertikulit, men kan också vara lösningen vid tarmobstruktion, urin- eller avföringsinkontinens eller skador på matsmältnings- eller urinsystemet.

urostomi dialogprogram

Varför urostomi?

Den vanligaste orsaken till urostomi är borttagning av urinblåsan p.g.a. cancer. Urostomi kan också orsakas av oavsiktliga skador, allvarlig njursjukdom, urininkontinens eller kirurgiska komplikationer p.g.a. bäcken- eller bukkirurgi.

Varför ileostomi?

En ileostomi behövs när tjocktarmen är skadad eller tas bort p.g.a. cancer eller skada. Andra orsaker till ileostomi kan vara t.ex. Crohns sjukdom, divertikulit, ulcerös kolit eller tumörer som orsakar blockering av tarmen. En tillfällig ileostomi kan användas om tjocktarmen måste läka efter en operation.

Varför kolostomi?

När sjukdom gör att en del av ändtarmen och tjocktarmen måste tas bort behövs en kolostomi. Andra orsaker kan vara t.ex. Crohns sjukdom, skador eller avföringsinkontinens. En tillfällig kolostomi kan användas om tjocktarmen måste läka efter en operation.

Anmäl dig
To top