Kvinna med kolostomi umgås med väninna

Vad är en kolostomi?

Om din ändtarm eller nedre delen av kolon av någon anledning har tagits bort eller behöver vila under en period kommer du behöva en konstgjord öppning på tjocktarmen (stomi) som avföringen kan passera genom. Detta kallas en kolostomi.

Under en kolostomioperation förs en del av din tjocktarm (kolon) till ytan av din buk för att bilda stomin. En kolostomi skapas normalt på vänster sida av buken och kan antingen vara tillfällig eller permanent beroende på orsaken till operationen.

Avföring i denna del av tarmen är fast och måste samlas upp i en stomipåse eftersom stomin inte har någon muskel som kan reglera avföringen.

Ändkolostomi

Vad är en ändkolostomi?

Den vanligaste formen av kolostomi är en ändkolostomi, där änden av tjocktarmen (kolon) förs ut genom ett litet snitt i bukväggen och sys fast på magen för att skapa en öppning (stomi).

En ändkolostomi kan vara permanent eller tillfällig.

Den tillfälliga lösningen väljs i situationer där den sjuka delen av tarmen antingen har tagits bort eller behöver vila innan ändarna sammanfogas.

Den permanenta lösningen väljs i situationer där det är för riskabelt eller omöjligt att sammanfoga de båda delarna av tarmen.

SenSuraMio2-kolostomi

Vad är en loopkolostomi?

I en loopkolostomi förs en ögla av tarmen ut genom huden. Ett snitt görs på mitten av den exponerade tarmöglan så att två öppningar bildas. Ändarna rullas ned och sys fast på huden.

Loopkolostomi är normalt en tillfällig åtgärd som utförs i akuta situationer. En loopkolostomi kan även skapas för att skydda en kirurgisk sammanfogning i tarmen.

Anmäl dig
To top