Felsökning vid kolostomiläckage

Felsökning vid kolostomiläckage

Upplever du läckage från din stomi? Ställ dig frågorna nedan för att ta reda på vad som orsakar läckaget och vad lösningen kan vara. Tveka inte att kontakta din stomiterapeut om det inte fungerar.

Sitter häftan tillräckligt åtsittande och tätt runt stomin?

Din stomi kan ändra storlek, därför är det en bra idé att regelbundet mäta att hålet i häftan har rätt storlek.

Lösning
Om du har problem med att få perfekt passform kan tillbehör som Brava® formbar ring hjälpa dig att skapa en försegling runt din stomi. Prata med din stomiterapeut om att använda en konvex lösning som hjälper till att trycka ned området runt stomin.

Är huden runt stomin ojämn?

Huden runt stomin är många gånger ojämn på grund av veck och rynkor. Mängden rynkor/veck och djupet på dessa varierar från person till person.
Ojämn hud kan påverka passformen på ditt stomibandage, vilket kan orsaka läckage och på sikt hudirritation. Även små veck på huden kan göra att avföring läcker ut under häftan och kommer i kontakt med huden.
Därför ska du alltid kontrollera häftan för att se om det finns tecken på läckage och även kontrollera statusen på huden runt stomin varje gång du byter basplatta/häfta.

Inträffade läckaget när du gjorde en ovanlig rörelse?

Du kanske satt på huk, böjde dig eller vred på överkroppen. Detta ska inte orsaka läckage, men om så är fallet är det ett tecken på att din påse har svårt att följa kroppens rörelser.

Lösning
Överväg att använda elastisk tejp som Brava® Elastisk tejp för att fästa häftans kanter lite mer. Prata med din stomiterapeut om att använda en konvex lösning som hjälper din påse att följa kroppens rörelser.

Läckage när du idrottar

Läckage när du idrottar osv.

Beroende på passform och kroppsform kan vissa rörelser vara lite för kraftiga och rubba påsen.

Lösning
Elastisk tejp kan hjälpa, men för kraftigare rörelser kan ett stomibälte vara en säkrare lösning, om det är ett alternativ för ditt system.

Är huden under häftan blek och fuktig?

Detta kan vara ett tecken på uppluckring, ett hudtillstånd som orsakas av för mycket fukt. Det liknar de ”russinfingrar” man får efter ett långt bad. I sådana fall kan läckaget ha inträffat för att den fuktiga hudytan gör det svårare för häftan att fastna.

Lösning
Se till att huden är helt torr innan du applicerar en ny påse. Du kan även överväga att byta typen av häfta till en med längre hållbarhet.

Hur ser huden ut runt din stomi?

Mår din hud bra, ska den se ut på samma sätt som huden på motsvarande sida av buken. Är den rödaktig, sårig eller kliar kan det bero på många orsaker.

Läcker avföring/urin ut under häftan kan det orsaka hudirritation. Lösningen kan vara att jämna ut huden med en tillbehörsprodukt som en formbar ring eller en pasta för en förbättrad passform. Du behöver en annan typ av basplatta.

Är huden under stomibandaget blöt eller uppluckrad på något sätt, kan det bero på för mycket fukt från huden. Det finns då flera möjliga lösningar. Gör rent huden grundligt innan du applicerar din basplatta. Kanske behöver du någon form av tillbehörsprodukt som torkar upp fukten eller använd ett annat stomibandage med högre uppsugningsförmåga i häftan.

Kom ihåg att göra en BodyCheck
Det är lätt att göra online och tar bara 5 minuter. Genom att använda BodyCheck regelbundet hjälper den dig att hålla koll på din kroppsprofil och kontrollera om det stomibandage och tillbehörsprodukter du använder fortfarande är rätt för dig. Till BodyCheck.

Att byta ditt stomibandage tillräckligt ofta är nyckeln till en frisk hud. Här följer ett par tumregler:

  • 1-delsbandage: Det är vanligt att man byter det minst en gång per dag
  • 2-delsbandage: Det är vanligt att man byter basplattan minst varannan dag och påsen dagligen.

OBS! Uppstår en utbuktning eller om du har frågor om hur din stomi ser ut eller området runt omkring den, kontakta din stomiterapeut.

Du får gärna kontakta oss om du vill veta mer om produkterna i vårt Brava-sortiment.

Anmäl dig
To top