Blå vägg med målningar

Guide till frisk hud

Applicera. Ta bort. Kontrollera. Genom att följa denna metod i rätt ordning kommer du att kunna hålla huden runt din stomi frisk.

Upprätthålla frisk hud

Att upprätthålla frisk hud handlar om att kontrollera att du applicerar och tar bort ditt stomibandage på rätt sätt och tillräckligt ofta. Tiden mellan bytena varierar från person till person.

Använd metoden 'Applicera Ta bort Kontrollera' som beskrivs här för att skapa goda rutiner.

Applicera

 • Kontrollera att huden är torr före appliceringen.
 • Häftplattan bör sitta tätt runt din stomi.
 • Tillbehör som ringar eller pasta kan hjälpa dig att få en tät passform.
 • Kontrollera att plattan har full kontakt med huden genom att trycka på plattan under applicering. Börja i området närmast runt stomin och flytta dig sedan utåt mot kanterna.

Ta bort

 • Skydda huden runt stomin genom att avlägsna stomibandaget försiktigt.
 • Ta tag i örat på plattan för att försiktigt lossa basplattan från huden.
 • Avlägsna basplattan försiktigt genom att rulla den nedåt.
 • Håll försiktigt emot på huden med den andra handen.

Kontrollera

 • Vänta i några minuter innan du undersöker huden under basplattan.
 • Om det behövs kan du använda en spegel för att kontrollera huden.
 • Basplattan kan kontrolleras direkt.
 • Om du upplever en eller fler av följande tecken, behöver du kanske byta ditt bandage oftare eller använda en annan typ av bandage:
  • Uppluckring av häftan.
  • Läckage på basplattan eller huden.
  • Irriterad eller missfärgad hud
ARC-guide. Hudirritation.

Upplever du hudirritation?

Om du ser några förändringar av utseendet och färgen på huden runt din stomi (jämfört med huden på resten av magen) kan du ladda ned vår guide till frisk hud för att se vad felet kan vara och hur det kan åtgärdas. Om du är osäker så kontakta din stomiterapeut.

Anmäl dig
To top